Op basis van Europese richtlijnen 92/43/EEG 79/409/EEG en een landelijke wet is de provincie verantwoordelijk voor de bescherming van een groot aantal dieren en planten (fauna en flora). De gemeente moet daar rekening mee houden bij een omgevingsvergunning en ander ruimtelijk beleid. Ook een particulier wordt gezien als verantwoordelijk initiatiefnemer wanneer die wat laat verbouwen of veranderen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer je iets wilt rond je huis, tuin of erf er al gauw beschermde soorten voorkomen, waar aandacht voor moet zijn. Ik kan je daarbij helpen op grond van mijn  uitgebreide kennis van de ecologie en wetgeving en jarenlange ervaring met het vinden van oplossingen.

Als je iets met natuur wilt, help ik je dat te realiseren. Als je een probleem hebt met beschermde natuurwaarden, vind ik met jou ongetwijfeld een aanvaardbare oplossing.

Ook als je voor natuur ongewenste ontwikkelingen ziet kan ik je helpen er wat aan te doen.