Wanneer een collega of een ecologisch bureau concrete hulp, tijdelijk specifieke ondersteuning of aanvulling van de formatie nodig heeft, kan ik met mijn ervaring van dienst zijn. Afspraken zijn mogelijk voor een project, een periode of een aantal dagdelen. Ik heb ervaring in een zeer breed spectrum van projecten en diensten.

• Vooronderzoeken (quick scans of oriënterend onderzoek volgens RVO) of nadere onderzoeken soortbescherming Wet natuurbescherming

• Inventarisaties beschermde soorten, zoals vleermuizen met eigen apparatuur

• Determinatie van vleermuisgeluiden, inclusief sociale roepen uit time-expansion- of real time-opnamen

• Opstellen ecologische werkprotocollen

• Monitoring van voorzieningen en ecologische planning en begeleiding

• Ecosysteemanalyses

• Onderzoek en rapportages voor Passende Beoordelingen inzake gebiedsbescherming Wet natuurbescherming (Natura 2000) of over PAS met Aerius

• Advies, overleg en aanvragen vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bedenking Wet natuurbescherming

• Onderzoek en rapportages voor ruimtelijke ontwikkelingen voor Natuur Netwerk Nederland of aanvraag van vergunningen

• Milieueffectrapportages bij tracénota’s, planstudies en ruimtelijke plannen

• Beheerplannen, gebiedsplannen en gebiedsvisies

• Herbeoordeling van natuuronderzoeken of -adviezen (contraexpertise of second opinion)

• Historisch cartografisch onderzoek, in het bijzonder in Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel

Zie ook: Reinier Meijer op LinkedIn