Meijer, R.G., J.P. Dwarshuis & K.R. Piening, Wat horen vleermuizen van door mensen geproduceerde geluiden?, Lutra 61-2, 2018

Meijer, R.G., IJsbanen op Friese Waddeneilanden favoriet bij vleermuizen, Twirre 2018-1

Meijer, R.G, Vleermuizen op de Friese Waddeneilanden, VLEN-nieuwsbrief 79 – 2017 (2)

Meijer, R.G, Geluiden van juveniele watervleermuizen (Myotis daubentonii): wie zit daar mee te brullen? VLEN-nieuwsbrief 77 2016 (2)

Meijer, R.G, Bosvleermuis (Nyctalus leisleri): een nieuwe soort in Drenthe, VLEN-nieuwsbrief 76 – 2016

Meijer, R.G. & D.J.Venema, Een Nederlands accent in de sociale geluiden van laatvlieger, VLEN-nieuwsbrief 71 (25-2) 2014

Meijer, R.G. Herkennen van tweekleurige vleermuis, vooral ten opzichte van laatvlieger en rosse vleermuis, VLEN-nieuwsbrief 71 (25-3) 2013

Meijer, R.G., Strooiverlichting in natuurgebieden, Toets, december 2013

Meijer, R.G., Beken zonder waterscheiding Noorderbreedte, 1998

Meijer, R.G., Draagt de corridor Kalterbroeken een te grote broek, Noorderbreedte, 1997

Handboek Duurzaam Stedelijk Beheer, hoofdstuk ecologie, met ir. M. Dubbeling, ing. A Fransen, drs. R.G. Meijer en J. Plat 1996

M. Dubbeling & R.G. Meijer, Zonder vooronderzoek geen duurzame stedenbouw, Gezond bouwen en wonen, 1996

Meijer, R.G., Het Kniphorstbos bij Anloo, Noorderbreedte, 1986