Meijer, R.G., Effect van bomenkap naast winterverblijf Gewone dwergvleermuis, Assen, 22 januari 2018

Meijer, R.G., Het jaarrond gebruik van een winterverblijf door vleermuizen, Assen 24 februari 2022