Meijer, R.G., Effect van bomenkap naast winterverblijf Gewone dwergvleermuis, Assen, 22 januari 2018