Meijer. R.G., Notitie monitoring vleermuiskasten Asserbos, 191106.12, 8 november 2019

Meijer, R.G., Monitoring vleermuizen Terschelling september 2018, ter attentie van Joeri Lamers & Arjan Zonderland, Staatsbosbeheer De Friese Wadden, Assen/West-Terschelling, oktober 2018

Meijer, R.G., Monitoring vleermuizen Pollseweg Noordlaarderbos, Assen/Midlaren, 9 augustus 2018

Meijer, R.G., Rapportage monitoring vleermuizen tuin VvE Molenstraat-Zwartwatersweg, eerste kwartalen 2017 en 2018, Assen, 2 mei 2018

Meijer, R.G., Rapportage monitoring vleermuizen tuin VvE Molenstraat-Zwartwatersweg, eerste kwartaal 2018, Assen, 3 april 2018

Meijer, R.G., Vleermuis waarnemingen Terschelling met Elekon BatLogger C 1158, 5 tot 14 september 2016, ter attentie van Staatsbosbeheer Terschelling, de heer J. Lamers en collega’s, Assen/West-Terschelling, 23 september 2016

Meijer, R.G., Rapportage monitoring 29 februari 2016 vleermuisboomrestant Annerweg Eext, op verzoek van gemeente Aa en Hunze, de heer K. Rotteveel, Assen/Gieten, 4 maart 2016

Meijer, R.G., Monitoring vleermuisvoorzieningen Annerweg te Eext 2014-2015, op verzoek van gemeente Aa en Hunze, de heer K. Rotteveel, Assen/Gieten, november 2015

Meijer, R.G., Vleermuizen op Terschelling, september 2015, ter attentie van Staatsbosbeheer Terschelling, de heer J. Lamers en collega’s, Assen/West-Terschelling, 26 oktober 2015

Meijer, R.G., Monitoring vleermuizen Vlieland 2022, Assen/Oost-Vlieland, 11 mei 2022

Meijer, R.G., Monitoring vleermuizen Terschelling september 2021, Assen/West-Terschelling, 26 september 2022

Meijer, R.G., Monitoring vleermuizen Terschelling september 2022, Assen/West-Terschelling, 22 november 2022

Meijer,R.G., Monitoring vleermuizen Schiermonnikoog 2024, Assen/Schiermonnikoog, 29 mei 2024

 

In samenwerking met de Zoogdiervereniging en Staatsbosbeheer:

Jansen, E.A., R.G. Meijer, P. Arends, H.J.G.A. Limpens, en M.J. Schillemans, 2016. Teruggang van het aantal overwinterende baardvleermuizen in Kamp Westerbork I. Onderzoek naar mogelijke lokale oorzaken. Rapport 2106.012. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Jansen, E.A., R.G. Meijer, P. Arends, G. Lelieveld, H.J.G.A. Limpens, V.J.A. Hommersen en M. Schillemans, 2017. Teruggang aantal overwinterende baardvleermuizen in Kamp Westerbork II -  Vervolgonderzoek naar lokale oorzaken rond de aardappelkelder. Rapport 2017.26. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Meijer, R.G., Onderzoek zwermperiode aardappelkelder Westerbork 2016-2017, met samenvatting, in opdracht van Staatsbosbeheer, Hart van Drenthe, mevrouw P. Arends, Assen/Elp, 17 januari 2018

Meijer, R.G., Vergelijking microklimaat in vleermuiswinterverblijven, Assen 26 november 2019

Meijer, R.G. & H.Colpa, Vleermuizen in de aardappelkelder van Kamp Westerbork, Assen, 7 april 2022

Meijer, R.G., Monitoring klein vleermuiswinterverblijf in oktober, Assen, 10 mei 2023

 

Meijer, R.G., J.P. Dwarshuis & K.R. Piening, Wat horen vleermuizen van door mensen geproduceerde geluiden?, Lutra 61-2, 2018

Meijer, R.G., IJsbanen op Friese Waddeneilanden favoriet bij vleermuizen, Twirre 2018-1

Meijer, R.G, Vleermuizen op de Friese Waddeneilanden, VLEN-nieuwsbrief 79 – 2017 (2)

Meijer, R.G, Geluiden van juveniele watervleermuizen (Myotis daubentonii): wie zit daar mee te brullen? VLEN-nieuwsbrief 77 2016 (2)

Meijer, R.G, Bosvleermuis (Nyctalus leisleri): een nieuwe soort in Drenthe, VLEN-nieuwsbrief 76 – 2016

Meijer, R.G. & D.J.Venema, Een Nederlands accent in de sociale geluiden van laatvlieger, VLEN-nieuwsbrief 71 (25-2) 2014

Meijer, R.G. Herkennen van tweekleurige vleermuis, vooral ten opzichte van laatvlieger en rosse vleermuis, VLEN-nieuwsbrief 71 (25-3) 2013

Meijer, R.G., Strooiverlichting in natuurgebieden, Toets, december 2013

Meijer, R.G., Beken zonder waterscheiding Noorderbreedte, 1998

Meijer, R.G., Draagt de corridor Kalterbroeken een te grote broek, Noorderbreedte, 1997

Handboek Duurzaam Stedelijk Beheer, hoofdstuk ecologie, met ir. M. Dubbeling, ing. A Fransen, drs. R.G. Meijer en J. Plat 1996

M. Dubbeling & R.G. Meijer, Zonder vooronderzoek geen duurzame stedenbouw, Gezond bouwen en wonen, 1996

Meijer, R.G., Het Kniphorstbos bij Anloo, Noorderbreedte, 1986

 

Voordrachten, cursussen en excursies

Onderzoek afname Baardvleermuis, Aardappelkelder voormalig Kamp Westerbork, procodag NEM-wintertelling 2017

Vleermuizen Asserbos, IVN Assen, 2016 & 2017

Vleermuiskennis, voordracht Netwerk Groene Bureaus 2012

Vleermuizen in Assen, alle wijkcentra Assen, 2011

Ecologentekort en opleidingen, voordracht Netwerk Groene Bureaus 2009

Vleermuisprotocol, voordracht Netwerk Groene Bureaus, Bureau van de Zoogdiervereniging 2008

Beroepsethiek en gedragscode, voordracht Netwerk Groene Bureaus 2007

Natuurwetgeving, cursus gemeente Veendam 2006

Kaderrichtlijn water en natuurwetgeving, cursus gemeente Egmond 2004

Vleermuizen excursies: Asserbos, Deurzerdiep, Amelterbos, Boomkroonpad (Rangers WNF, Vrienden van het Asserbos, SBB, HDL, 1001-soortendag, nacht van de vleermuis) 1998 – heden

Off line zelfstudie cursus heterodyne- en tijdverlengingsgeluiden van vleermuizen in Noord Nederland, medewerkers EcoReest 2020 (230Mb download)

Vleermuizen Asserbos voor IVN-KNNV 2022

Nachtdieren en verlichting voor Vakgroep Verlichting Drenthe, 24 november 2022