In samenwerking met de Zoogdiervereniging en Staatsbosbeheer:

Jansen, E.A., R.G. Meijer, P. Arends, H.J.G.A. Limpens, en M.J. Schillemans, 2016. Teruggang van het aantal overwinterende baardvleermuizen in Kamp Westerbork I. Onderzoek naar mogelijke lokale oorzaken. Rapport 2106.012. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Jansen, E.A., R.G. Meijer, P. Arends, G. Lelieveld, H.J.G.A. Limpens, V.J.A. Hommersen en M. Schillemans, 2017. Teruggang aantal overwinterende baardvleermuizen in Kamp Westerbork II -  Vervolgonderzoek naar lokale oorzaken rond de aardappelkelder. Rapport 2017.26. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Meijer, R.G., Onderzoek zwermperiode aardappelkelder Westerbork 2016-2017, met samenvatting, in opdracht van Staatsbosbeheer, Hart van Drenthe, mevrouw P. Arends, Assen/Elp, 17 januari 2018

Meijer, R.G., Vergelijking microklimaat in vleermuiswinterverblijven, Assen 26 november 2019

Meijer, R.G. & H.Colpa, Vleermuizen in de aardappelkelder van Kamp Westerbork, Assen, 7 april 2022

Meijer, R.G., Monitoring klein vleermuiswinterverblijf in oktober, Assen, 10 mei 2023