Voordrachten, cursussen en excursies

Onderzoek afname Baardvleermuis, Aardappelkelder voormalig Kamp Westerbork, procodag NEM-wintertelling 2017

Vleermuizen Asserbos, IVN Assen, 2016 & 2017

Vleermuiskennis, voordracht Netwerk Groene Bureaus 2012

Vleermuizen in Assen, alle wijkcentra Assen, 2011

Ecologentekort en opleidingen, voordracht Netwerk Groene Bureaus 2009

Vleermuisprotocol, voordracht Netwerk Groene Bureaus, Bureau van de Zoogdiervereniging 2008

Beroepsethiek en gedragscode, voordracht Netwerk Groene Bureaus 2007

Natuurwetgeving, cursus gemeente Veendam 2006

Kaderrichtlijn water en natuurwetgeving, cursus gemeente Egmond 2004

Vleermuizen excursies: Asserbos, Deurzerdiep, Amelterbos, Boomkroonpad (Rangers WNF, Vrienden van het Asserbos, SBB, HDL, 1001-soortendag, nacht van de vleermuis) 1998 – heden

Off line zelfstudie cursus heterodyne- en tijdverlengingsgeluiden van vleermuizen in Noord Nederland, medewerkers EcoReest 2020 (230Mb download)

Vleermuizen Asserbos voor IVN-KNNV 2022

Nachtdieren en verlichting voor Vakgroep Verlichting Drenthe, 24 november 2022