Als voormalig vicevoorzitter van de brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus en medeopsteller, onderschrijf ik de gedragscode van de ecologische adviesbureaus.

Als voormalig voorzitter van het Vleermuisvakberaad en eindredacteur van het Vleermuisprotocol werk ik voor vleermuisonderzoek volgens het actuele protocol.