Vespertilionidae Ecologie en Ruimtelijke Ontwikkeling biedt meer dan 25 jaar ervaring op het raakvlak van natuur en maatschappelijke belangen. Als je iets met natuur wilt, help ik je dat te realiseren. Als je een probleem hebt met beschermde natuurwaarden, vind ik met jou ongetwijfeld een aanvaardbare oplossing.

Van het aanleggen van voorzieningen voor specifieke soorten of het volgens protocollen inventariseren van soorten in een gebied tot het adviseren over mitigatie en compensatie. Ik heb de kennis en technieken tot mijn beschikking. Waar een vraag mijn capaciteiten te boven gaat beschik ik over een netwerk aan deskundigen die mee of verder kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan milieueffecten die van invloed zijn op natuurwaarden en de kennis van akoestici of hydrologen vragen.

Wanneer een collega, ecologisch bureau of overheidsdienst tijdelijk specifieke ondersteuning of aanvulling van de formatie nodig heeft, kan ik ook daar met mijn detacheringservaring van dienst zijn.