Positie:
Vespertilionidae Ecologie en Ruimtelijke Ontwikkeling
Adres:
Drs. R.G. Meijer
Zwartwatersweg 103
9402 SM Assen
Mobiele nummer:
06 51 123 171
E-mail verzenden
Overige informatie:

Bankrekening bij Triodosbank, nummer op de factuur

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 6897 9487

BTW nummer: N001561887B39