Afdrukken

• Vooronderzoeken (quick scans of oriënterend onderzoek volgens RVO) of nadere onderzoeken soortbescherming Wet natuurbescherming

• Inventarisaties beschermde soorten, zoals vleermuizen met eigen apparatuur

• Determinatie van vleermuisgeluiden, inclusief sociale roepen uit time-expansion- of real time-opnamen

• Opstellen ecologische werkprotocollen

• Monitoring van voorzieningen en ecologische planning en begeleiding

• Ecosysteemanalyses

• Onderzoek en rapportages voor Passende Beoordelingen inzake gebiedsbescherming Wet natuurbescherming (Natura 2000) of over PAS met Aerius

• Advies, overleg en aanvragen vergunningen, ontheffingen of verklaringen van geen bedenking Wet natuurbescherming

• Onderzoek en rapportages voor ruimtelijke ontwikkelingen voor Natuur Netwerk Nederland of aanvraag van vergunningen

• Milieueffectrapportages bij tracénota’s, planstudies en ruimtelijke plannen

• Beheerplannen, gebiedsplannen en gebiedsvisies

• Herbeoordeling van natuuronderzoeken of -adviezen (contraexpertise of second opinion)

• Historisch cartografisch onderzoek, in het bijzonder in Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel

Zie ook: Reinier Meijer op LinkedIn